Utstillingsåpning: Icaro Zorbar – Shaping Lines : Borealis 2019

Arrangementsinformasjon

Icaro Zorbar – Shaping Lines
Utstillingsåpning
Lydgalleriet, Østre, Østre Skostredet 3
18:00 // varighet 60 min
Gratis

(English below)

Utstillingen står i perioden 07.03 –31.03
Åpningstider Lydgalleriet:
Tirs–fre 11–16
Lør–søn 12–17

Installasjonen Shaping Lines, av den colombianske kunstneren Icaro Zorbar, fanger både sidestilte og motstridende situasjoner ved bruk av lydopptak, samt skulpturelt og performativt materiale. Det handler om tid, tidens standhaftighet, og hvordan vi opplever den. Gjennom sitt arbeid stiller Icaro stadig spørsmål rundt det å være menneske. For å navigere gjennom denne eksistensielle labyrinten, komponerer Icaro fortellinger der ulike teknologier sameksisterer innenfor en bestemt romlig kontekst. Noen av installasjonene sliter med å holde tritt, og trenger som oss mennesker omsorg for å kunne fungere. Disse scenarioene kaller han for “assisterte installasjoner”, og noen av disse vil fremføres under åpningen, mens noen vil fungere som skulpturelIe og mekaniske objekter i rommet.

Hans reinkarnasjoner av foreldede teknologier bekrefter de ustabile fysiske og lydlige analogiene der begrensninger, tyngdekraft, elektrisitet, triks og sårbarhet er til stede, samtidig. Arbeidet hans befinner seg et sted mellom kunstverk, maskineri og spill; det benytter seg av skjermer, science fiction og speilbilder; og sammen maner det frem et bilde av en verden som er vrien, men vakker.

Presentert i samarbeid med Lydgalleriet
-----

Exhibition open from 07.03 –31.03
Opening hours Lydgalleriet:
Tue–Fri 11–16
Sat–Sun 12–17

Colombian artist Icaro Zorbar’s installation Shaping Lines at Lydgalleriet captures parallel and contradictory situations with recorded, sculptural and live material concerning the experience and endurance of time. Through his work, Icaro consistently questions the nature of being human. In order to navigate this existential labyrinth he composes narratives where different technologies entwine within a certain space. Some of those installations struggle to keep going, and like us, demand specific care. These scenarios he call assisted installations and Icaro will be performing some of these for the opening of his exhibition at Borealis.

These reincarnations of obsolete technologies, like reel-to-reel tape and record players, affirm the unstable physical and sonic analogies where limitations, gravity, electricity, tricks and fragility operate at the same time. His work lies somewhere between works of art, machines, and games consisting of screens, science fiction, and mirrorings, conjuring an uneasy but beautiful world.

Presentert i samarbeid med Lydgalleriet

utstillingsåpning
utstilling
lydgalleriet
borealis2019
borealisfestival

Restriksjoner

Ledsagerbevis aksepteres. Fri adgang for ledsager. Begrenset adkomst og kapasitet for bevegelsehemmede, så ta kontakt på forhånd for best mulig tilrettelegging. Ta kontakt på forhånd på billett@borealisfestival.no vedr. ovenstående.

Ansvarsfraskrivelse

Arrangementet er gratis. Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil i program og utsendt info.