BOREALIS 2021 : Sarah Hennies – Contralto

Arrangementsinformasjon

Informasjon om de nye nasjonale anbefalingene som ble gjeldende for kulturarrangementer:
Det er per dags dato ikke anbefalt å samle mennesker på tvers av kommunegrensene. Alle Borealis sine arrangementer avvikles i Bergen kommune, og vi ber derfor om at de som bor utenfor kommunen ikke kjøper billett, men følger festivalen digitalt fra 17.–21. mars på www.borealisfestival.no.
---
Information about the new national recommendations for cultural events:
As of today it is not recommended to gather people across the kommune borders. All of Borealis’ events take place inside the Bergen kommune. We therefore have to ask everyone living outside of Bergen kommune not to buy a ticket to any of our live events but to follow the digital festival programme 17–21 March at www.borealisfestival.no.

(PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Kom litt tidligere og feir åpningen av årets festival sammen med oss!

20:00–21:00
Velkomstdrink, pizzautsalg i kaféen, utstilling av Raven Chacon's partiturer, videoverk i biblioteket og i amfiområdet.

Du får også tilbud om en spesialpris på åpningskonserten med Sjøforsvarets musikkorps kl.19.00 hvis du vil ha en helaften! Du får tilgang på dette tilbudet ved å kjøpe billett til Contralto gjennom billetknappen over.**


Om Contralto: 

Borealis er stolte over å presentere dette emosjonelle verket av komponist Sarah Hennies for å avrunde åpningskvelden av Borealis 2021. Contralto er et times langt verk for video, strykere og slagverk som lander et sted mellom eksperimentell musikk og dokumentarfilm. Verket presenterer en rekke transkvinner som snakker, synger og utfører stemmeøvelser akkompangert av et musikalsk stykke bygget opp av en kombinasjon av konvensjonell og "ikke-musikalsk" lyd.

Når en transkjønnet mann får testosteronbehandling blir stemmebåndene tykkere og dermed stemmen dypere, og gjør en overgang til et såkalt "mannlig register". Mindre kjent er det vel og merke at transkvinner sin stemme forblir upåvirket av høyere nivåer av østrogen i kroppen. Å være kvinne med "maskulin stemme" forårsaker en rekke vanskelige situasjoner for transkvinner, som forlenget og intensivert kjønnsdysfori. Det øker også risikoen for trakassering og vold da stemmeleiet utilsiktet kan utlevere transpersoner.

Contralto – kontra-alt på norsk og i musikkverdenen definert som "det laveste stemmeleie for kvinner" – bruker lyden av transkvinners stemmer til å utforske transfeminin identitet fra innsiden, og undersøker den intime og spesielle koblingen mellom kjønn og lyd.


Aksiom:

Vilde Sandve Alnæs – fiolin

Torunn Johanna Blåsmo-Falnes – bratsj

Ingvild Nesdal Sandnes – cello

Christian Meaas Svendsen – kontrabass

Anders Kregnes Hansen – perkusjon

Henrik Munkeby Nørstebø – perkusjon

Martin Rane Bauck – perkusjon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Show up an hour early and celebrate the opening of the festival with us!

20:00–21:00
Welcome Drink, pizza on sale in the café, an exhibiton of Raven Chacon's scores, video work in the library and amfi area

We offer a special price for the Opening Concert with The Royal Norwegian Naval Forces Band at 19.00 if you want to make a night of it. You access this offer by buying a ticket to Contralto via the ticket button above.**


About Contralto: 

Borealis is proud to present this emotionally charged piece by composer Sarah Hennies to round of the first day of our 2021 festival. Contralto is a one-hour work for video, strings, and percussion that exists in between the spaces of experimental music and documentary. The piece features a cast of transgender women speaking, singing, and performing vocal exercises accompanied by a dense and varied musical score that includes a variety of conventional and "non-musical" approaches to sound-making.

When a transgender man begins taking testosterone it causes his vocal cords to thicken and his voice deepens and drops into the so-called "masculine range." It is not widely known, however, that trans women's voices are unaffected by higher levels of estrogen in the body. Being a woman with a "male voice" creates a variety of difficult situations for trans women including prolonged and intensified dysphoria and higher risk of harassment and violence due to possibly exposing someone as trans unintentionally.

Contralto – defined in musical terms as "the lowest female singing voice" – uses the sound of trans women's voices to explore transfeminine identity from the inside and examines the intimate and peculiar relationship between gender and sound.


Aksiom:

Vilde Sandve Alnæs – violin

Torunn Johanna Blåsmo-Falnes – viola

Ingvild Nesdal Sandnes – cello

Christian Meaas Svendsen – double bass

Anders Kregnes Hansen – percussion

Henrik Munkeby Nørstebø – percussion

Martin Rane Bauck – percussion

Restriksjoner

Ledsagerbevis aksepteres. Fri adgang for ledsager, men ledsagerbillett må bestilles sammen med billettkjøp.

Ta kontakt på forhånd på billett@borealisfestival.no vedrørende ovenstående.
Navn og kontaktinformasjon må fylles ut for hver enkelt publikummer. Kontaktinformasjon for barn kan være foresatt.

Informasjon om de nye nasjonale anbefalingene som ble gjeldende for kulturarrangementer:
Det er per dags dato ikke anbefalt å samle mennesker på tvers av kommunegrensene. Alle Borealis sine arrangementer avvikles i Bergen kommune, og vi ber derfor om at de som bor utenfor kommunen ikke kjøper billett, men følger festivalen digitalt fra 17.–21. mars på www.borealisfestival.no.
---
Information about the new national recommendations for cultural events:
As of today it is not recommended to gather people across the kommune borders. All of Borealis’ events take place inside the Bergen kommune. We therefore have to ask everyone living outside of Bergen kommune not to buy a ticket to any of our live events but to follow the digital festival programme 17–21 MArch at www.borealisfestival.no.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes bare ved avlyst konsert/arrangement. Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil i program og utsendt info.