Borealis 2020 : Elaine Mitchener – SWEET TOOTH

Arrangementsinformasjon

*norgespremiere* // *Norwegian Premiere* 

Bergen Internasjonale Kultursenter – Kong Oscars gate 15

Dørene åpner 18.30 // Doors open 18.30

“De vil huske at vi ble solgt, ikke at vi var sterke. De vil huske at vi ble kjøpt, ikke at vi var modige. ” – William Prescott, 1937 (tidligere slave).

SWEET TOOTH er et dypt personlig prosjekt av vokalist Elaine Mitchener. Prosjektet handler ikke bare om historien til de mange afrikanerne som ble solgt som slaver, men om et viktig kapittel i historien til Europa, og verden – og den fremtredende rollen mørkhudede har spilt i den.
“Mitt opphav er fra afrikanske slaver, solgt av afrikanere til britiske handelsmenn for å gjøre Storbritannia velstående gjennom slavehandelen.", sier Elaine.

I SWEET TOOTH tar hun for seg sin personlige historie, samtidig som hun ser på det større bildet – den fortidde historien om Europas deltagelse i det blodige salget og transporteringen av folk fra det afrikanske kontinent. I over 100 år var også nordmenn deltaktig i denne historien ved å bemanne slavefort langs den afrikanske kysten, seile skipene som transporterte slavene til de karibiske øyer, i tillegg til å tranportere produktene av slavearbeidet tilbake til Europa. Handelsmannen Jørgen Thormøhlen – som etter sin levetid fikk den bergenske bydelen Møhlenpris oppkalt etter seg – sendte sitt skip Cornelia til Vest-Afrika, og leide en koloni på de karibiske øyer for å gjøre profitt på slavehandelen og sukkerplantasjene.

SWEET TOOTH er et kryssdisiplinært musikkteaterstykke som bruker tekst, improvisasjon og bevegelse til å iscenesette et dramatisk møte med den brutale sannheten om slaveriet. Stykket henter frem historiene fra arkivet om den britiske sukkeindustrien, og belyser samtidig denne historiens ekko som kan høres inn i vår samtid. Elaine står sammen med en trio av anerkjente musikere fra impro og jazz-miljøet på scenen, og blåser liv i en tekst som baserer seg på grundige historiske undersøkelser – fra en tradisjonell jamaicansk plantasjesang og en religiøs salme tilhørende den afro-jamaicanske religionen Kumina transkribert på Jamaica på 1950-tallet, til en liste med navn som ble påtvunget de afrikanske slavene funnet i inventarlisten og dagbøkene til plantasjeeieren Simon Taylor, på Jamaica i 1813.

Foto: Brian Roberts

Stemme, bevegelse – Elaine Mitchener
Akkordeon, stemme, fiolin – Sylvia Hallett
Trommer, perkusjon– Mark Sanders
Saksofoner, perkusjon – Jason Yarde

Konsept, regi og komposisjon – Elaine Mitchener
Bevegelsesregi – Dam Van Huynh
Historisk konsulent – Christer Petley
Lys – Patricia Rolden Polo

------------------

“They will remember that we were sold, but not that we were strong. They will remember that we were bought but not that we were brave.” – William Prescott, 1937 (former slave)

SWEET TOOTH is a deeply personal project by vocal artist Elaine Mitchener not only about Black history but an important chapter in European and world history and the pivotal role Black people have played in it. “My ancestry includes enslaved Africans, sold by Africans to British traders to make Britain ‘great’ through the slave trade of sugar on plantations in the Caribbean” Elaine says.

Staging the work outside of the UK for the first time, Mitchener addresses her own personal history, but also a broader, and rarely discussed European participation in the bloody sale and transport of peoples from the African continent. For over 100 years, Norwegians could be found staffing slave forts on the African coast, sailing the slave ships that transported enslaved people to the Carribean, as well as transporting the products of slave labour back to Europe. Here in Bergen, Jørgen Thormøhlen, the trader who would give his name to the city district of Møhlenpris, sent his own ship Cornelia to West Africa, and leased a colony in the Caribbean to profit from the slave trade and sugar plantations.

A cross-disciplinary music theatre piece, SWEET TOOTH uses text, improvisation and movement to stage a dramatic engagement with the brutal realities of slavery, as revealed by historical records of the British sugar industry and to illuminate its contemporary echoes. Elaine is joined onstage by a trio of acclaimed musicians from the improv and jazz worlds to bring to life a text that draws on deep historical research – from a traditional Jamaican plantation chant to a Kumina invocation song transcribed in Jamaica in the 1950s, to a list of names forced upon enslaved Africans taken from the inventory of plantation owner Simon Taylor and his diaries, in Jamaica in 1813.

Photo: Brian Roberts

Voice, movement – Elaine Mitchener
Accordion, voice, violin – Sylvia Hallett
Drums, percussion – Mark Sanders
Saxophones, percussion – Jason Yarde

Concept, direction and composition – Elaine Mitchener
Movement direction – Dam Van Huynh
Historical consultant – Christer Petley
Lighting – Patricia Rolden Polo

eksperimentellmusikk
dans
elainemitchener
musikkteater
slavehandel
historisk
impro

Restriksjoner

Ledsagerbevis aksepteres. Ledsager har fri adgang.
Det kan være begrenset adkomst og kapasitet for personer med funksjonsvariasjoner på våre arenaer, så ta kontakt på forhånd for best mulig tilrettelegging. Ta kontakt på billett@borealisfestival.no vedrørende ovenstående og les mer på vår nettside om den enkelte arenaen: https://www.borealisfestival.no/2020/praktisk-info-no/