page view image

Elina Waage Mikalsen – "Stáinnarbánit - Wolffish teeth"

Et verk om mykt og repetitivt arbeid, og hvordan alle objekter snakker, hvis vi bare lytter nøye

Informasjon
event image

Repetisjon, sirkler og veving karakteriserer denne nye forestillingen av Borealis sin gjestekunstner, Elina Waage Mikalsen. Med utgangspunkt i den korte og samtidig potensielt endeløse formen til luohti (joik), kombinerer Elina elektronikk, vokal og veving. Hun lar korte gjentagelser fortelle større historier, som historien om rátnu – en vevtradisjon som en gang ble praktisert over hele Sápmi. Rátnu har kun overlevd i den sjøsamiske landsbyen som Elinas mor kommer fra. Elinas verk er en forestilling om mykt og repetitivt arbeid, og hvordan alle objekter snakker, hvis vi bare lytter nøye.

Fredag 15. mars, 22.00–22.30, Bergen Kjøtt
Samtale med Elina Waage Mikalsen etter konsert

Mer info på borealisfestival.no

PRISNIVÅER
Vi ønsker at alle skal få komme på festival uansett økonomisk situasjon, og vet det er trange tider for mange i samfunnet. Vi innfører derfor i år et nytt prissystem der du selv velger hva som passer for deg og din lommebok. 

Du finner mer informasjon om dette og mye mer på vår nettside
Spørsmål? Kontakt oss på billett@borealisfestival.no

––

Repetition, circles and weaving characterise this new performance commission, from Borealis Artist in Residence, Elina Waage Mikalsen. Taking as its starting point the very short and possibly endless form of the luohti (joik) Elina combines electronics, vocal performance and weaving to allow small repetitions to tell bigger stories, including that of the rátnu. A weaving tradition once practised all over Sápmi, today rátnu is a living tradition surviving only in the sea-Sámi village of Elina’s mother. This will be a performance about soft and repetitive work and how all objects speak, if we just listen closely.

Friday 15 March, 22.00–22.30, Bergen Kjøtt
Conversation with Elina Waage Mikalsen after the concert

More info on borealisfestival.no

PRICE LEVELS
We want everyone to have the opportunity to attend the festival regardless of their financial situation, understanding that times are tough for many of us these days. Therefore we are introducing a new pricing system where you can choose what suits you and your wallet best. 

You'll find more info on this and much more on our webpage
Questions? Get in touch on billett@borealisfestival.no

musikk eksperimentell festival

Restriksjoner

Det er viktig for Borealis at festivalen er en trygg plass for alle involverte – tolerant, støttende og fri for trakassering. Vi ber derfor våre publikummere om å vise respekt for alle på festivalen – uansett rase, etnisitet, lyttekompetanse, seksuell legning, kjønnsidentitet, funksjonsvariasjon eller alder.
Gi oss gjerne beskjed om du ikke kan benytte din billett likevel.
––
It is important that the festival is a safe place for everyone involved – tolerant, supportive and free from harassment. We therefore ask all of our audience to promote the same values of respect for all – regardless of race, ethnicity, listening experience, sexual orientation, gender identity or expression, disability or age.
We appreciate if you let us know if you’re not able to use your ticket.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes bare ved avlyst konsert/arrangement. Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil i program og utsendt info.
––
Purchased tickets are only refundable if the event is cancelled. Printing errors in the program and changes in sent out info can occur.