page view image

Borealis x Bergen Kunsthall: Judith Hamann + caner teker & Nazanin Noori + Maya Al Khaldi & Sarouna

En hel kveld med eksperimentell musikk og performance fra Jerusalem og Berlin på Bergen Kunsthall

Informasjon
event image

Årets samarbeid mellom Borealis og Bergen Kunsthall er en kveld med fremførelser der ulike lyder og kropper utfolder seg i rommene på Kunsthallen. Kvelden er delt opp i tre akter og samler kunstnere som utforsker arkiver og identitet, kollektiv sorg og intuitive tendenser gjennom ulike lydverdener, musikksjangre og performancepraksiser.  

Mer info på borealisfestival.no

PRISNIVÅER
Vi ønsker at alle skal få komme på festival uansett økonomisk situasjon, og vet det er trange tider for mange i samfunnet. Vi innfører derfor i år et nytt prissystem der du selv velger hva som passer for deg og din lommebok. 

Du finner mer informasjon om dette og mye mer på vår nettside
Spørsmål? Kontakt oss på billett@borealisfestival.no

––

This year’s Borealis and Bergen Kunsthall collaboration presents a night of performance unfolding across the public spaces of the Kunsthall through sounds and bodies. The three-act evening brings together artists who step between worlds of sound, music and performance, exploring archive and identity, collective mourning and intuitive tendencies.

More info on borealisfestival.no

PRICE LEVELS
We want everyone to have the opportunity to attend the festival regardless of their financial situation, understanding that times are tough for many of us these days. Therefore we are introducing a new pricing system where you can choose what suits you and your wallet best. 

You'll find more info on this and much more on our webpage
Questions? Get in touch on billett@borealisfestival.no

musikk eksperimentell festival

Restriksjoner

Det er viktig for Borealis at festivalen er en trygg plass for alle involverte – tolerant, støttende og fri for trakassering. Vi ber derfor våre publikummere om å vise respekt for alle på festivalen – uansett rase, etnisitet, lyttekompetanse, seksuell legning, kjønnsidentitet, funksjonsvariasjon eller alder.
Gi oss gjerne beskjed om du ikke kan benytte din billett likevel.
––
It is important that the festival is a safe place for everyone involved – tolerant, supportive and free from harassment. We therefore ask all of our audience to promote the same values of respect for all – regardless of race, ethnicity, listening experience, sexual orientation, gender identity or expression, disability or age.
We appreciate if you let us know if you’re not able to use your ticket.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes bare ved avlyst konsert/arrangement. Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil i program og utsendt info.
––
Purchased tickets are only refundable if the event is cancelled. Printing errors in the program and changes in sent out info can occur.