page view image

Borealis Listening Club X Nordnes Sjøbad med Niilas

Arrangementsinformasjon
event image

(scroll for english)
Velkommen til enda en eksklusiv Borealis Listening Club, denne gangen i samarbeid med vår favorittarena; Nordnes Sjøbad! 
Som alltid skal vi lytte til eksperimentell musikk, og det blir et kjærkomment gjensyn med Niilas og hans bestillingsverk “Musikk for sjøbading”, som nå er blitt til albumet “Hydrophane”.
Under Borealis 2022 fremførte Niilas bestillingsverket “Musikk for sjøbading” for første gang på Nordnes Sjøbad. Nå er verket blitt til albumet “Hydrophane”, og Niilas stiller som vår Borealis Listening Club-gjest for å snakke om musikk, spille låter han elsker, og fremføre albumet sitt.
Peter Meanwell, kunstnerisk leder for Borealis er lyttevert, og loser både badende og ikke-badende gjester gjennom kvelden to timer med lyder og inntrykk som røsker litt i kroppen.
Vi bytter ut popcornet med varm drikke og noe å bite i, og du kan også nyte musikken fullt påkledd fra land. Hvis du vil oppleve musikken i det våte element må du ta med deg badetøy og håndkle. Nordnes Sjøbad har et oppvarmet basseng, og hvis du får lyst å hoppe i sjøen så kan det hjelpe å vite at Nordnes Sjøbad har 2 badstuer, som gjør seg godt på vinterstid.

PRAKTISK INFO:
∞BLC 8. desember finner sted på Nordnes Sjøbad, Nordnesparken 30
∞Borealis Listening Club starter 19.00, møt opp en halvtime før slik at du har tid til å skifte og komme deg i bassenget før arrangementet starter
∞Du kan delta uten å svømme
∞Det er kjønnsnøytralt toalett tilgjengelig
∞Nordnes Sjøbad har ikke kjønnsnøytrale garderober, men det kjønnsnøytrale toalettet kan benyttes for å skifte
∞Det er HC-toalett tilgjengelig, og heis
∞Ta kontakt hvis du har spørsmål om tilgjengelighet: abigael@borealisfestival.no

Har du musikk du ønsker å dele?
Send oss forslag på: blc@borealisfestival.no

Arrangementet er produsert i samarbeid mellom Borealis – en festival for eksperimentell musikk og Nordes Sjøbad.

HVA ER BOREALIS LISTENING CLUB (BLC):
Borealis Listening Club er en gratis lytteklubb arrangert av Borealis - en festival for eksperimentell musikk som har eksistert siden 2015. BLC samler alle eventyrlystne lyttere for noe så enkelt som: å lytte til musikk og lyd. BLC er skapt for å lytte sammen, og snakke om musikken og lydene som sprenger sjangergrenser, og utfordrer. Dette er ingen eksklusiv klubb – tvert i mot er den åpen for alle: fra nysgjerrige førstegangslyttere til de mer erfarne ører. Klubben arrangeres vanligvis i Borealis sitt lokale Studio 207. Dette pusses for tiden opp, og klubben vil i den anledning dukke opp andre steder i byen.

Månedlige påminnelser om Borealis Listening Club (BLC)? Abonnér på Borealis sitt BLC nyhetsbrev: https://bit.ly/3m8m1eD.
Meld deg på Facebook-gruppen Borealis Listening Club for oppdateringer om kommende arrangementer: https://bit.ly/3SiRACH.
Som medlem av Facebook-gruppen får du rabatt på billetter under selve festivalen i mars, og til flere andre kulturarrangementer i Bergen gjennom året. Blant annet Bergen Kunsthalls konsertserie Utmark.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Welcome to another exclusive Borealis Listening Club, this time in collaboration with our favorite venue; Nordnes Sjøbad!
As always in the Listening Club, we will be presenting experimental sounds and music from artists that break barriers and and in addition there will be a reunion with electronic music artist Niilas, and his commissioned piece “Musikk for sjøbading”, which has morfed and turned into the album “Hydrophane”.
For Borealis 2022, Niilas performed his Borealis commission “Musikk for sjøbading” for the first time at Nordnes Sjøbad. Now the commission has become the album “Hydrophane”, and Niilas is appearing as our Borealis Listening Club guest to talk about music, play songs he loves, and perform his album.
We replace the popcorn with a hot drink and something to eat, and you can enjoy the music fully clothed, or bring your swimwear and towel to listen from the heated pool. Maybe you want to jump in the sea too, in which case it can be useful to know that Nordnes Sjøbad has 2 saunas, which come in handy after a cold dip in the sea.

PRACTICAL INFO:
∞This BLC takes place in Nordnes Sjøbad, Nordnesparken 30.
∞Borealis Listening Club starts at 19.00. Show up 30 minutes before so you have time to change and get into the pool before the event starts
∞You can attend without swimming
∞Gender neutral toilet available
∞Nordnes Sjøbad does not have gender neutral wardrobes. The gender neutral toilet can be used as changing room.
∞Accessible toilet available and elevator
∞Get in touch for questions or concerns about accessibility: abigael@borealisfestival.no

Do you have music you wish to share?
Send us suggestions on: blc@borealisfestival.no

The event is produced in collaboration between Borealis – a festival for experimental music and Nordnes Sjøbad.

WHAT IS BOREALIS LISTENING CLUB (BLC):
The Borealis Listening Club is a free event hosted by Borealis – a festival for experimental music that has existed since 2015. BLC gathers all adventurous listeners to simply: listen to music and sound. It’s a space to listen together and talk about music outside of the mainstream, and is open to everyone from first time listeners to seasoned professors.

Want monthly reminders about Borealis Listening Club? Subscribe to our BLC newsletter: https://bit.ly/3m8m1eD
Join our Facebook group Borealis Listening Club to get updates about our events: https://bit.ly/3SiRACH.
Members of the Facebook group get discounts on tickets to the festival in March and other culture events in Bergen throughout the year, like Bergen Kunsthall’s concert series Utmark, and more!

eksperimentell musikk svømme sjø basseng niilas

Ansvarsfraskrivelse

Billetten refunderes ved avlyst arrangement
--------------------
You'll recieve a full refund if the event is cancelled.