page view image

Borealis 2024: !UTSOLGT! Jiennagoahti (Lyttegammen) med verk av Margrethe Pettersen

Velkommen inn i Bergens mest unike lytterom på toppen av Fløyen

Informasjon
event image

Oppe på fjellet som ruver over Bergen sentrum ligger Jiennagoahti (Lyttegammen) – et kunstverk dedikert til lytting. Jiennagoahti er et helt spesielt rom der man kan lytte til samisk lydkunst, eksperimentell musikk, poesi og litteratur. Prosjektet er initiert av kunstner Elin Már Øyen Vister i dialog med den samiske arkitekten og kunstneren Joar Nango, sammen med Lydgalleriet og Bergen Sámiid Searvi/Bergen sameforening. Under festivalen vil Jiennagoahti romme et lydverk av den samiske kunstneren og floristen Margrethe Pettersen. Ved å gi planter og omgivelsene deres en stemme, forsøker hun å iverksette tankeprosesser, både for seg selv og andre, med formål å legge til rette for et mer komplekst forhold til, og omsorg for det som ikke er menneskelig.
Mer info på borealisfestival.no


PRAKTISK INFO JIENNAGOAHTI

 • Du må kjøpe billett for å delta på lytteseansene i Jiennagoahti (Lyttegammen).

 • Hver seanse varer 1 time, og det er kun én billett tilgjengelig per time. MEN lyttegammen tar ti personer. Så bestill billett, og ta med venner, familie, kjente og kjære for å lytte med deg.

 • Billettinntektene går til å holde lyttegammen oppvarmet. Det serveres te og kaffe mens du lytter. 

 • Jiennagoahti (Lyttegammen) er plassert på Torrfjellet, og kan nås til fots, ca. 10–15 minutters gange fra Fløibanens øvre stasjon. Du finner lyttegammen ved å følge stiene, og må regne med ujevn grunn de siste 200 meterne, som ikke er egnet for rullestol eller barnevogn. Se detaljert veibeskrivelse her.

 • Varme klær, og gode sko er essensielt for en god opplevelse! Det er generelt kjøligere på fjellet, så kle deg godt, og sjekk værmeldingen.

  Spørsmål? Kontakt oss på billett@borealisfestival.no

––

Welcome to the festival’s most unique listening space, high up on the mountains surrounding the city of Bergen – Jiennagoahti (Lyttegammen)! An artwork dedicated to listening, Jiennagoahti is a unique space for listening to Sami sound art, experimental music, poetry and literature. Initiated by artist Elin Már Øyen Vister in dialogue with Sami artist and architect Joar Nango, together with Lydgalleriet and Bergen Sámiid Searvi (Bergen Sami Association) the artists have realised the project from idea to completion. For our festival collaboration, Jiennagoahti will host a sound work by Sámi artist and florist Margrethe Pettersen. In giving plants and their surroundings a voice, she is attempting to activate thought processes, both for herself and for others, in order to facilitate a more complex relationship and care for more than humans.
More info on
borealisfestival.no


PRAKTISK INFO JIENNAGOAHTI

 • You need to buy a ticket to attend a listening session at Jiennagoahti.

 • Each session is 1 hour long, and only one ticket is available per slot. BUT Jiennagoahti can accomodate up to 10 people, so bring your friends, family or kin groups to listen with.

 • The nominal ticket fee goes towards the cost of firewood to warm the space. Tea and coffee will be provided in the Jiennagoahti as you listen. 

 • Jiennagoahti is situated on Torrfjellet, accessible by foot, a 10–15 minute walk from the Fløibanen Upper Station. Accessing the site is mostly via paths, but involves walking over uneven ground for the last 200m, which is not suitable for wheelchairs or baby strollers. See full access instructions.

 • Warm clothing and good shoes is essential for a good experience! On average it's always colder up on the mountain than in the city. Check the weather forecast before you go up and make sure to dress accordingly.


Questions? Get in touch on billett@borealisfestival.no

musikk eksperimentell festival utendørs fjell naturopplevelse samisk

Restriksjoner

Det er viktig for Borealis at festivalen er en trygg plass for alle involverte – tolerant, støttende og fri for trakassering. Vi ber derfor våre publikummere om å vise respekt for alle på festivalen – uansett rase, etnisitet, lyttekompetanse, seksuell legning, kjønnsidentitet, funksjonsvariasjon eller alder.
Gi oss gjerne beskjed om du ikke kan benytte din billett likevel, da det kun er 1 billett i salg per time vil vi gjerne gi muligheten til å oppleve Jiennagoahti til noen andre.
––
It is important that the festival is a safe place for everyone involved – tolerant, supportive and free from harassment. We therefore ask all of our audience to promote the same values of respect for all – regardless of race, ethnicity, listening experience, sexual orientation, gender identity or expression, disability or age.
We appreciate if you let us know if you’re not able to use your ticket. Since there's only 1 slot per hour we would like to give the opportunity to experience Jiennagoahti to someone else.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes bare ved avlyst konsert/arrangement. Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil i program og utsendt info.
––
Purchased tickets are only refundable if the event is cancelled. Printing errors in the program and changes in sent out info can occur.