page view image

Borealis 2023: Vilde&Inga X Lo Kristenson

Arrangementsinformasjon
event image

I det helt nye verket Erfarenheter av trä – till den skog som en gång var ser Lo Kristenson nærmere på forholdet mellom strykeinstrumentenes trekropp, og de levende organismene og vekstene som finnes i en skog. Kan musikere og skapende mennesker lære noe av trærne?

Verket tar utgangspunkt i menneskets relasjon til trær og trematerialer.  Stadig får vi ny kunnskap om skogsøkologi som utfordrer våre relasjoner til trærne. Vi vet nå at trær har et slags kollektivt minne som kan kommunisere til andre trær gjennom rotsystemer og mycelium. Trærne lever sine liv i samarbeidende kollektiv. Musikken vil fremføres fra et partitur som er delvis grafisk, der Kristenson kombinerer tradisjonell noteskrift med visuelle tegn inspirert av årringer, bark, rotsystemer og næringskjeder. I tillegg til dette lager Kristenson et rammeverk med instruksjoner og klanger der både komponisten og utøvernes uttrykk får spillerom. Både Kristenson og Vilde&Inga er interesserte i å utforske potensialet i å la det komponerte og noterte få møte det uforutsigbare og spontane i improviserte øyeblikk. Med Erfarenheter av trä – till den skog som en gång var ønsker de å skape et rom for å minnes all skog som ikke lenger finnes – områder som har blitt utsatt for avskoging, der trærne har blitt røsket opp med roten og grunnen blitt pløyet. Områder som har mistet sine røtter og nettverk, og gjennom det, sin evne til å samarbeide.


Lo KristensonErfarenheter av trä – till den skog som en gång var

Vilde&Inga:
Vilde Sandve Alnæs – fiolin
Inga Margrete Aas – kontrabass

Den dynamiske strykeduoen Vilde&Inga presenterer to verdenspremierer under Borealis 2023:
Les mer om Vilde&Inga X Jo David Meyer Lysne


PRACTICAL INFO: 
You can find practical information about all our events, ticket types, venues and accessibility on our website

Borealis accepts the Ledsagerbevis and the Activitetskort from Bergen kommune, and we are included in the Lysløypa book. For more information, see our website.

musikk eksperimentell festival

Restriksjoner

Det er viktig for Borealis at festivalen er en trygg plass for alle involverte – tolerant, støttende og fri for trakassering. Vi ber derfor våre publikummere om å vise respekt for alle på festivalen – uansett rase, etnisitet, lyttekompetanse, seksuell legning, kjønnsidentitet, funksjonsvariasjon eller alder.

Borealis gjennomfører alle våre arrangementer i henhold til gjeldende smittevernsregler og restriksjoner gitt av helsemyndighetene og regjeringen.

Gi oss gjerne beskjed om du ikke kan benytte din billett likevel. Ta vare!
//
It is important that the festival is a safe place for everyone involved – tolerant, supportive and free from harassment. We therefore ask all of our audience to promote the same values of respect for all – regardless of race, ethnicity, listening experience, sexual orientation, gender identity or expression, disability or age.

Borealis is following all rules and regulations given by the health authorities and government for all public events.
We appreciate if you let us know if you’re not able to use your ticket. Take care!

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes bare ved avlyst konsert/arrangement. Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil i program og utsendt info.
---
Purchased tickets are only refundable if the event is cancelled. We reserve the right to make changes and if any printing errors in the program and sent out info.