page view image

Borealis 2023: Maia Urstad - IONOS

Arrangementsinformasjon
event image

I et splitter nytt verk av den anerkjente lydkunstneren og komponisten Maia Urstad utforskes amatørradioens særegne lydunivers. En gren av amatørradio-kulturen heter DX-ing – en syssel som kan fremstå som noe foreldet i den digitale tidsalderen. Men, med sin nær hundreårige historie og relativt enkle teknologi, søker entusiaster over hele kloden fremdeles kontakt med fjerne himmelstrøk og hverandre via langtrekkende radiosignaler. DX står for "The Distance X", og går ut på å motta og sende radiosignaler, gjerne over store avstander. Ved å vende radiosendere mot himmelen, reflekteres høyfrekvente radiobølger tilbake fra ionosfæren. Disse radiosignalene kan reise over lange distanser, og over flere tiår. Entusiastiske DX-ere har mang en gang plukket opp signaler fra andre deler av verden, og forsøkt å opprette kontakt ved å sende meldinger tilbake. I Maia sitt nye verk kombinerer hun overføring og mottak av radiosignaler i sanntid med bearbeidet og forhåndsinnspilt lydmateriale. Verket spilles av i flere kanaler, med høyttalere som vil omgi publikum, og er nesten som en sang fra eteren, der en blanding av signaler og støy bestemmes av tilstanden i atmosfæren. Muligheten for å knytte kontakt, og å være del av et miljø av lyttere rundt omkring på kloden skjer i sanntid – og kanskje får vi også noen nye venner i løpet av fremførelsen av verket!

Maia Urstad sitt nye verk markerer at det er 20 år siden hun for første gang var kunstner på Borealis i 2004. Den gangen hadde hun laget installasjonen Lydmur, som ble utstilt i et midlertidig galleri i Strandgaten 218 på Nordnes. 

Les mer om Maia Urstad


PRACTICAL INFO: 
You can find practical information about all our events, ticket types, venues and accessibility on our website

Borealis accepts the Ledsagerbevis and the Activitetskort from Bergen kommune, and we are included in the Lysløypa book. For more information, see our website.

musikk eksperimentell festival

Restriksjoner

Det er viktig for Borealis at festivalen er en trygg plass for alle involverte – tolerant, støttende og fri for trakassering. Vi ber derfor våre publikummere om å vise respekt for alle på festivalen – uansett rase, etnisitet, lyttekompetanse, seksuell legning, kjønnsidentitet, funksjonsvariasjon eller alder.

Borealis gjennomfører alle våre arrangementer i henhold til gjeldende smittevernsregler og restriksjoner gitt av helsemyndighetene og regjeringen.

Gi oss gjerne beskjed om du ikke kan benytte din billett likevel. Ta vare!
//
It is important that the festival is a safe place for everyone involved – tolerant, supportive and free from harassment. We therefore ask all of our audience to promote the same values of respect for all – regardless of race, ethnicity, listening experience, sexual orientation, gender identity or expression, disability or age.

Borealis is following all rules and regulations given by the health authorities and government for all public events.
We appreciate if you let us know if you’re not able to use your ticket. Take care!

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes bare ved avlyst konsert/arrangement. Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil i program og utsendt info.
---
Purchased tickets are only refundable if the event is cancelled. We reserve the right to make changes and if any printing errors in the program and sent out info.