page view image

Borealis 2023: Dykk inn i Gamelan med Dewa Alit & Gamelan Salukat

Arrangementsinformasjon
event image

I forkant av konserten der Dewa Alit sin musikk fremføres i Norge for første gang, gir gamelanekspert Rob Waring fra Norges musikkhøgskole, innsikt inn i Dewa Alit sin moderne fremgangsmåte i møte med den tradisjonsrike gamelan-musikken fra Indonesia. 

Dewa Alit er den fremste komponisten som opererer innen dette feltet i verden, og hans ensemble, Gamelan Salukat, presenterer musikk som trekker på denne tusen år gamle tradisjonen, med en moderne vri. 

Samtalen mellom Dewa Alit og Rob Waring vil gi innsikt i gamelan-tradisjonen, men de vil også drøfte hvordan vi lytter til krysskulturell samtidsmusikk. Hva trenger vi for å forstå “det nye” når vi ikke engang forstår “det gamle”. Hvilke lyttestrategier kan vi bruke? Kan vi komme unna eksotifiseringen og se andre klassiske tradisjoner som parallelle til våre egne? 

Medlemmer av ensemblet vil også være tilstede for å demonstrere ulike spilleteknikker og lyder som gjør denne musikken så unik. Det vil også vies tid til at publikum kan teste instrumentene. 

Samtalen og workshopen holdes på engelsk.

Les mer om Dewa Alit & Gamelan Salukat

Les mer om Rob Waring


PRACTICAL INFO: 
You can find practical information about all our events, ticket types, venues and accessibility on our website

Borealis accepts the Ledsagerbevis and the Activitetskort from Bergen kommune, and we are included in the Lysløypa book. For more information, see our website.

musikk eksperimentell festival

Restriksjoner

Det er viktig for Borealis at festivalen er en trygg plass for alle involverte – tolerant, støttende og fri for trakassering. Vi ber derfor våre publikummere om å vise respekt for alle på festivalen – uansett rase, etnisitet, lyttekompetanse, seksuell legning, kjønnsidentitet, funksjonsvariasjon eller alder.

Borealis gjennomfører alle våre arrangementer i henhold til gjeldende smittevernsregler og restriksjoner gitt av helsemyndighetene og regjeringen.

Gi oss gjerne beskjed om du ikke kan benytte din billett likevel. Ta vare!
//
It is important that the festival is a safe place for everyone involved – tolerant, supportive and free from harassment. We therefore ask all of our audience to promote the same values of respect for all – regardless of race, ethnicity, listening experience, sexual orientation, gender identity or expression, disability or age.

Borealis is following all rules and regulations given by the health authorities and government for all public events.
We appreciate if you let us know if you’re not able to use your ticket. Take care!

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes bare ved avlyst konsert/arrangement. Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil i program og utsendt info.
---
Purchased tickets are only refundable if the event is cancelled. We reserve the right to make changes and if any printing errors in the program and sent out info.