page view image

Borealis 2023 : Elina Waage Mikalsen : Lyder fra mellomrommene – en talkshow-kollasj

Arrangementsinformasjon
event image

Borealis sin gjestekunstner Elina Waage Mikalsen presenterer en hel dag med fremførelser, mat og diskusjoner som utforsker samisk eksperimentell musikk og lyd. Hva er samisk eksperimentell musikk? Hvordan tilnærmer vi oss den? Og hvordan kan vi skape rom for denne musikken i våre festivalprogrammer? I en avslappet atmosfære, der alle er velkomne, skal vi sammen lytte til gammelt arkivmateriale, og høre skjellsettende musikk fra de unge samiske artistene Viktor Bomstad og Katarina Barruk. Vi får også innsikt fra artister tilhørende urfolksgrupperinger utenfor Norge, og det serveres mat, mens vi sammen utforsker og skaper et kreativt sted. 

Som gjestekunstner i Borealis fra 2022–2024 skal Elina, som selv er en sjøsamisk og norsk multidisiplinær kunstner og musiker, utvikle et program som inneholder elementer av både forskning, publikumsengasjering og kunstnerisk utøvelse. Gjennom dette programmet utforskes sammenhengen mellom samisk historie, identitet og kulturutsletting og eksperimentell lyd, musikk og ulike måter å lytte på. Gjennom prosjektet skal Elina jobbe internt med Borealis sin administrasjon, skape møteplasser for samiske artister og muliggjøre plattformer for utforsking av eksperimentell samisk lyd og musikktradisjon. Slik vil hun kartlegger hvordan ulike urfolks identiteter oversettes til lyd og musikk. 

Les mer om Elina Waage Mikalsen
Les mer om Viktor Bomstad
Les mer om Katarina Barruk


PRACTICAL INFO: 
You can find practical information about all our events, ticket types, venues and accessibility on our website

Borealis accepts the Ledsagerbevis and the Activitetskort from Bergen kommune, and we are included in the Lysløypa book. For more information, see our website.

musikk eksperimentell festival

Restriksjoner

Det er viktig for Borealis at festivalen er en trygg plass for alle involverte – tolerant, støttende og fri for trakassering. Vi ber derfor våre publikummere om å vise respekt for alle på festivalen – uansett rase, etnisitet, lyttekompetanse, seksuell legning, kjønnsidentitet, funksjonsvariasjon eller alder.

Borealis gjennomfører alle våre arrangementer i henhold til gjeldende smittevernsregler og restriksjoner gitt av helsemyndighetene og regjeringen.

Gi oss gjerne beskjed om du ikke kan benytte din billett likevel. Ta vare!
//
It is important that the festival is a safe place for everyone involved – tolerant, supportive and free from harassment. We therefore ask all of our audience to promote the same values of respect for all – regardless of race, ethnicity, listening experience, sexual orientation, gender identity or expression, disability or age.

Borealis is following all rules and regulations given by the health authorities and government for all public events.
We appreciate if you let us know if you’re not able to use your ticket. Take care!

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes bare ved avlyst konsert/arrangement. Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil i program og utsendt info.
---
Purchased tickets are only refundable if the event is cancelled. We reserve the right to make changes and if any printing errors in the program and sent out info.