page view image

Borealis 2023 : Alwynne Pritchard & BIT20 Ensemble - Counting Backwards

Arrangementsinformasjon
event image

Alwynne Pritchard – Arnabuar og tidligere kunstnerisk leder for Borealis – inntar 20-årsjubileet med verdenspremieren på sitt verk Counting Backwards. Verket er bestilt av BIT20 Ensemble, dirigert av Jack Sheen, og har et barn som forteller, et amatørkor og en kolossal stum trestamme. Gjennom Counting Backwards stiller Alwynne spørsmål ved om vi mennesker, som har skapt klimakrisen, egentlig kan finne svar uten å tenke radikalt nytt om hvem vi er, og vår eksistens. 

“Someone suggested to me recently that as human beings we should see ourselves as co-evolved parasites of the earth’s systems. If this is so, maybe nothing we do will ever solve the problems we've created. Maybe we should think instead of undoing: of letting go, descending, releasing – decaying, even. Perhaps before optimism and action, we need to experience collective grief – to cultivate acts in which we can submit to the necessity for our own inertia.”

I verket omringer de virtuose musikerne i BIT20 Ensemble publikum, og skaper en altoppslukende konsertopplevelse. Fra stillheten høres en barnestemme, og ekkoet fra et kor. Lyden av vann, steiner og treverk er også tilstede i rommet. Det telles bakover. 

Alwynne grubler over vår arts evne til å skape endring, og utfordrer samtidig seg selv som komponist ved å avdekke egen kunnskap, og finne nye måter å jobbe på. Verket ligner ikke noe av det hun tidligere har skrevet. Med nyskapt symbolikk og metoder, prøver hun å finne veien til optimismen gjennom sorg.


BIT20 Ensemble
Jack Sheen – dirigent
Alwynne Pritchard – komponist & forteller
Dulcie Pugh – barneforteller
Alexander Fiske Fosse, Gunhild Sannes Larsen, Mirte Bogaert and Philipo Njaidi ­– bevegelse
Mirte Bogaert – bevegelseskonsulent
Thorolf Thuestad – lyd
Steve Lunn – lys
Victoria Pritchard – stemmepedagog
Michele Braga – feltopptak


PRACTICAL INFO: 
You can find practical information about all our events, ticket types, venues and accessibility on our website

Borealis accepts the Ledsagerbevis and the Activitetskort from Bergen kommune, and we are included in the Lysløypa book. For more information, see our website.

musikk eksperimentell festival

Restriksjoner

Det er viktig for Borealis at festivalen er en trygg plass for alle involverte – tolerant, støttende og fri for trakassering. Vi ber derfor våre publikummere om å vise respekt for alle på festivalen – uansett rase, etnisitet, lyttekompetanse, seksuell legning, kjønnsidentitet, funksjonsvariasjon eller alder.

Borealis gjennomfører alle våre arrangementer i henhold til gjeldende smittevernsregler og restriksjoner gitt av helsemyndighetene og regjeringen.

Gi oss gjerne beskjed om du ikke kan benytte din billett likevel. Ta vare!
//
It is important that the festival is a safe place for everyone involved – tolerant, supportive and free from harassment. We therefore ask all of our audience to promote the same values of respect for all – regardless of race, ethnicity, listening experience, sexual orientation, gender identity or expression, disability or age.

Borealis is following all rules and regulations given by the health authorities and government for all public events.
We appreciate if you let us know if you’re not able to use your ticket. Take care!

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes bare ved avlyst konsert/arrangement. Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil i program og utsendt info.
---
Purchased tickets are only refundable if the event is cancelled. We reserve the right to make changes and if any printing errors in the program and sent out info.