Borealis 2020 : Sun & Sea *norgespremiere*

Arrangementsinformasjon

UiB Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) - Møllendalsveien 61

Sun & Sea fremføres kontinuerlig i tidsrommet 11–16.
Billetten din vil gi deg tilgang til forestillingsrommet mellom to gitte tidspunkt. Du kan ankomme når du vil innenfor dette tidsrommet. Etter du blir sluppet inn kan du bli så lenge du vil.

//

Sun & Sea will be performed continuously from 11–16.
Your ticket will give you access to the performance space in a certain time slot. You can arrive any time you want within this slot. After you’ve entered you are free to stay as long as you want.


Sun & Sea – en operaforestilling av Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė og Lina Lapelytė – er en hyperaktuell, vakker og rørende fremførelse som krysser grensene mellom musikk, teater og visuell kunst. Ryktet har gått verden rundt siden den vant den prestisjetunge Gulløven under Veneziabiennalen i 2019. Sun & Sea ble kalt et av årets beste kunstverk i Kunstkritikk, og New York Times kommenterte at det var “årets showstopper, som med sitt dyptfølte økologiske engasjement, også bærer på en ustoppelig glede.” 

Det foregår på en sandstrand, innendørs, sett ovenfra for publikum. På selve stranden finner vi familier, folk som soler seg, hunder, barn. Noen spiller kort, noen leser, noen smører seg med solkrem. Ut fra lydene som finnes på denne stranden, stiger det frem et vell av sanger; hverdagssanger, sanger om bekymring og kjedsomhet, sanger om ingenting. Gjennom disse sangene deler badegjestene sine tanker. Etter hvert som det blir mange av dem, gir dagligdagse småhendelser mer og mer plass til en dypere og mer grunnleggende bekymring rundt verdensomspennende, antropogene klimaendringer.

Utgangspunktet – en overfylt badestrand på sommeren – gir assosiasjoner til latskap og letthet. I denne konteksten, blir budskapet servert: En økende krisesituasjon utspiller seg behagelig og motstandsløst – som en enkel poplåt, på verdens aller siste dag. Som publikummer er det å oppleve dette scenarioet utvikle seg, sett fra fugleperspektiv, en gåsehud-fremkallende opplevelse. Det vi ser på er oss selv, som dagdrømmer oss gjennom klimakrisen.

Samarbeidet mellom Borealis og komponist Lina Lapelytė startet i 2015 med verket Candy Shop – The Circus, den gang da Sun & Sea bare var en idé. Siden den gang har Borealis gledet seg til å vise frem dette store nye verket som nå er blitt til virkelighet, og som siden premieren i Venezia har fanget oppmerksomheten til tusener, og vunnet et stort antall priser. Med fremføringer to dager på Borealis blir dette første gang verket vises siden Veneziabiennalen, og markerer starten på en turné som tar Sun & Sea til noen av de mest spennende kunst- og kulturarenaene i verden.

Foto: Andrej Vasilenko

Presentert i samarbeid med Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Bestilt til den litauiske paviljong på Veneziabiennalen 2019.
Støttet av Litauens kulturråd, Kulturdepartementet i Litauen og Vilnius kommune.
Presentasjonen i Bergen er støttet av Bergen kommune, Nordisk kulturkontakt og Nordisk kulturfond.

--------

Sun & Sea – an opera-performance by Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė, Lina Lapelytė is an urgent, beautiful and moving performance that crosses the boundaries between music, theatre and visual art. Acclaimed across the globe since it won the prestigious Golden Lion at the 2019 Venice Biennale, it has been heralded as one of the best artworks of the year by Kunstkritikk, and the New York Times, “This year’s showstopper, whose deep ecological engagement comes with irrepressible joy”.

The work is a beach, built indoors and viewed from above by its audience. Upon the beach are families, sunbathers, dogs, children; playing cards, reading books, putting on sun tan lotion. From within the soundworld of this beach rises a chorus of songs: everyday songs, songs of worry and of boredom, songs of almost nothing. These songs are stories, where the singing sunbathers unfold their thoughts. As these multiply, everyday micro-events slowly give rise to broader, more distributed anxieties on a planetary-scale, anthropogenic climate change.

The setting – a crowded beach in summer – paints an image of laziness and lightness. In this context, the message follows suit: contemporary crises unfold easily, softly – like a pop song on the very last day on Earth. As an audience member, watching this scene unfold from a celestial height, the effect is chilling. We watch ourselves daydreaming through the climate crisis.

Since working with Lina Lapelytė in 2015 for the premiere of Candy Shop – The Circus, when Sun & Sea was just an idea, Borealis has been excited to present this major new work that has captured the imagination of thousands since it premiered in Venice, and won countless awards. Over two days the Borealis performance marks the first performance of the work since Venice, and the beginning of Sun & Sea touring some of the most exciting arts and culture spaces across the globe.

Photo: Andrej Vasilenko

Presented in collaboration with University of Bergen, Faculty for Fine Art, Music and Design.

Commissioned for Lithuanian Pavilion at the 58th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia, 2019.

Supported by Lithuanian Council for Culture; Ministry of Culture of the Republic of Lithuania; Vilnius City Municipality.
Presentation in Bergen supported by City of Bergen, Nordic Culture Point and The Nordic Culture Fund.

eksperimentellmusikk
festival
opera
sandstrand
performance
veneziabiennalen
klimakrisen

Restriksjoner

Ledsagerbevis aksepteres. Ledsager har fri adgang.
Det kan være begrenset adkomst og kapasitet for personer med funksjonsvariasjoner på våre arenaer, så ta kontakt på forhånd for best mulig tilrettelegging. Ta kontakt på billett@borealisfestival.no vedrørende ovenstående og les mer på vår nettside om den enkelte arenaen: https://www.borealisfestival.no/2020/praktisk-info-no/

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes bare ved avlyst konsert/arrangement. Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil i program og utsendt info.