page view image

Avslutningskonsert: Signe Emmeluth – "ALT"

Den eksplosivt kreative improviserende saksofonisten og komponisten Signe Emmeluth oversetter sin unike lydverden til en samling med 9 altsaksofonisterI 

Informasjon
event image

I bestillingsverket ALT, som skal avslutte Borealis 2024, prøver ikke Signe å skape et nytt saksofonensemble, men å utforske hvordan samlingen av 9 unike utøvere kan skape en unison stemme. I samarbeid med noen av de mest fremtredende stjernene på tvers av generasjoner innen skandinavisk kreativ musikk – Mette Rasmussen, Amalie Dahl, Lotte Anker, Isak Hedtjärn, Klaus Holm, Kjetil Møster, Heidi Kvelvane og Aksel Øvreås Røed – vil Signe koreografere forskjellene i klang, uttrykk og frasering for å skape følelsen av én gigantisk altsaksofon, med ulike celler inni.

Søndag 17. mars, 19.00–19.30, Åsane Kulturhus
Samtale med Signe Emmeluth i forkant av konserten
Mer info på borealisfestival.no

PRISNIVÅER
Vi ønsker at alle skal få komme på festival uansett økonomisk situasjon, og vet det er trange tider for mange i samfunnet. Vi innfører derfor i år et nytt prissystem der du selv velger hva som passer for deg og din lommebok.

Du finner mer informasjon om dette og mye mer på vår nettside
Spørsmål? Kontakt oss på billett@borealisfestival.no

––

In this new commission closing the 2024 festival Signe is not trying to create a new saxophone ensemble but to explore how the gathering of 9 unique voices can create a unison. In collaboration with some of the brightest stars across generations of Scandinavian creative music – Mette Rasmussen, Amalie Dahl, Lotte Anker, Isak Hedtjärn, Klaus Holm, Kjetil Møster, Heidi Kvelvane og Aksel Røed – Signe will choreograph the differences in timbre, expression and phrasing to create one giant alto saxophone, full of different cells inside.

Sunday 17 March, 19.00–19.30, Åsane Kulturhus
Pre-concert talk with Signe Emmeluth

More info on borealisfestival.no

PRICE LEVELS
We want everyone to have the opportunity to attend the festival regardless of their financial situation, understanding that times are tough for many of us these days. Therefore we are introducing a new pricing system where you can choose what suits you and your wallet best. 

You'll find more info on this and much more on our webpage
Questions? Get in touch on billett@borealisfestival.no

musikk eksperimentell festival

Restriksjoner

Det er viktig for Borealis at festivalen er en trygg plass for alle involverte – tolerant, støttende og fri for trakassering. Vi ber derfor våre publikummere om å vise respekt for alle på festivalen – uansett rase, etnisitet, lyttekompetanse, seksuell legning, kjønnsidentitet, funksjonsvariasjon eller alder.
Gi oss gjerne beskjed om du ikke kan benytte din billett likevel.
––
It is important that the festival is a safe place for everyone involved – tolerant, supportive and free from harassment. We therefore ask all of our audience to promote the same values of respect for all – regardless of race, ethnicity, listening experience, sexual orientation, gender identity or expression, disability or age.
We appreciate if you let us know if you’re not able to use your ticket.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes bare ved avlyst konsert/arrangement. Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil i program og utsendt info.
––
Purchased tickets are only refundable if the event is cancelled. Printing errors in the program and changes in sent out info can occur.