BOREALIS 2021 : Åpningskonsert : Safe&Weird

Arrangementsinformasjon

Informasjon om de nye nasjonale anbefalingene som ble gjeldende for kulturarrangementer:
Det er per dags dato ikke anbefalt å samle mennesker på tvers av kommunegrensene. Alle Borealis sine arrangementer avvikles i Bergen kommune, og vi ber derfor om at de som bor utenfor kommunen ikke kjøper billett, men følger festivalen digitalt fra 17.–21. mars på www.borealisfestival.no.
---
Information about the new national recommendations for cultural events:
As of today it is not recommended to gather people across the kommune borders. All of Borealis’ events take place inside the Bergen kommune. We therefore have to ask everyone living outside of Bergen kommune not to buy a ticket to any of our live events but to follow the digital festival programme 17–21 March at www.borealisfestival.no.


(PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi inntar det splitter nye Kulturhuset i Åsane for å åpne Borealis 2021 med en strøm av lyd fra Bergen og verden fremført av de eksperimenterende, uniformskledde musikantene i Sjøforsvarets musikkorps. Tale fra kulturbyråden i Bergen kommune, Kathrine Nødtvedt etterfølges av et hopp tilbake i tid, der vi får høre en fornyet versjon av Ruth Bakke sitt verk Passacaglia on "Draumkvedet" – an Old Norwegian folk tune opprinnelig skrevet i 1969; i verket Grums flørter komponist Agnes Ida Pettersen med jazz- og improvisasjon; venezuelanske David Longa får fremført sitt storskala verk Tau eines verwirrten Morgens; mens Svein Henrik Giske – skvadronmester og trompetist i Sjøforsvarets musikkorps – får fremført sitt virtuose verk Vox Clara av kollega Bente Hage. Etter konserten åpnes de vakre rommene i Kulturhuset opp og fylles med utstilling og videoverk, som kan nytes sammen med nystekt pizza fra kaféen.

Foto: Sissel Grønlund


Sjøforsvarets Musikkorps – ensemble

Bente Hage – solist


Verk:

Agnes Ida Pettersen – Grums 3'

Svein Henrik Giske – Vox Clara (obokonsert) 20'

Ruth Bakke – Passacaglia on "Draumkvedet" – An Old Norwegian folk tune 8'

David Longa – Tau eines verwirrten Morgens 8'


Bli igjen etter konserten og feir åpningen av årets festival sammen med oss!


20:00–21:00

Velkomstdrink, pizzautsalg i kaféen, utstilling av Raven Chacon's partiturer, videoverk i biblioteket og i amfiområdet

21:00–22:00

Sarah Hennies – Contralto fremført av Aksiom (egen billett)


Presentert i samarbeid med Sjøforsvarets musikkorps og Åsane kulturhus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heading to the shiny new halls of the Åsane Kulturhus, Borealis 2021 opens with a torrent of sound from Bergen and beyond, performed by the Royal Norwegian Naval Forces Band. Bergen's Commissioner for Culture, Kathrine Nødtvedt opens the festival with a speech followed by a jump across genres and time to hear a new version of festival composer Ruth Bakke’s 1969 Passacaglia on "Draumkvedet" – an Old Norwegian folk tune; and Agnes Ida Pettersen’s jazz and improv inspired work Grums. From Venezuela, composer David Longa presents his large scale work Tau eines verwirrten Morgens, and from closer to home, Bente Hage performs Svein Henrik Giske’s virtuosic oboe concerto Vox Clara. Following the concert, join us for a socially distanced welcome drink and a dispersed programme of film and sound through the Åsane Library and Kulturhus, enjoyed with a crispy pizza on the side.

Photo: Sissel Grønlund


Royal Norwegian Naval Forces Band – ensemble

Bente Hage – soloist


Programme: 

Agnes Ida Pettersen – Grums 3'

Svein Henrik Giske – Vox Clara (obokonsert) 20'

Ruth Bakke – Passacaglia on "Draumkvedet" – An Old Norwegian folk tune 8'

David Longa – Tau eines verwirrten Morgens 8'


Stay on after the concert and celebrate the opening of the festival with us!


20:00–21:00

Welcome Drink, pizza on sale in the café, an exhibiton of Raven Chacon's scores, video work in the library and amfi area

21:00–22:00

Sarah Hennies – Contralto performed by Aksiom (separate ticket)


Presented in collaboration with the Royal Norwegian Naval Forces Band and Åsane Kulturhus.

Restriksjoner

Ledsagerbevis aksepteres. Fri adgang for ledsager, men ledsagerbillett må bestilles sammen med billettkjøp.

Ta kontakt på forhånd på billett@borealisfestival.no vedrørende ovenstående.
Navn og kontaktinformasjon må fylles ut for hver enkelt publikummer. Kontaktinformasjon for barn kan være foresatt.

Informasjon om de nye nasjonale anbefalingene som ble gjeldende for kulturarrangementer:
Det er per dags dato ikke anbefalt å samle mennesker på tvers av kommunegrensene. Alle Borealis sine arrangementer avvikles i Bergen kommune, og vi ber derfor om at de som bor utenfor kommunen ikke kjøper billett, men følger festivalen digitalt fra 17.–21. mars på www.borealisfestival.no.
---
Information about the new national recommendations for cultural events:
As of today it is not recommended to gather people across the kommune borders. All of Borealis’ events take place inside the Bergen kommune. We therefore have to ask everyone living outside of Bergen kommune not to buy a ticket to any of our live events but to follow the digital festival programme 17–21 March at www.borealisfestival.no.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes bare ved avlyst konsert/arrangement. Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil i program og utsendt info.